پسماندهای شهری

منطقه ویژه گردشگری و پارک جنگلی در شهر قنوات قم احداث می‌شود

منطقه ویژه گردشگری و پارک جنگلی در شهر قنوات قم احداث می‌شود
قم-ایرنا- شهردار قنوات قم با اشاره به اقدامات ۲ سال گذشته این شهر، از پروژه تولید خودرو، ایجاد منطقه گردشگری و احداث پارک جنگلی بعنوان مهمترین برنامه‌های آینده شهر قنوات یاد کرد. رضا شکاری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: شهر قنوات طی سنوات اخیر و بویژه از مردادماه سال ۹۸ تاکنون در ارتباط با برنامه ها و پروژه های نوین و کارآمد و بهینه سازی بسیاری از برنامه ها از فناوری تا گردشگری و بویژه عمرانی و خدماتی، شاهد عملکرد و موفقیت های درخور توجه و خوبی بوده‌است. وی با بیان اینکه از سال ۹۸ تا چهار ماهه اول سالجاری ۲۳ هزار متر مربع بوستان در قنوات احداث شده است، گفت:طی سال ۹۸، ۱۹ هز...
Read More