آفر تور بدروم ویژه 6 اردیبهشت

آفر تور بدروم  ویژه 6 اردیبهشت

✨آفر تور بدروم
📆 6 شب و 7 روز
✅ ویژه 6 اردیبهشت

3*(ALL) TIANA BEACH 3.290
4*(ALL) YELKEN MANDALINCI 3.590
5*(UALL) GRAND PARK BODRUM 3.990
5*(ALL) LABRANDA TMT 4.290
5*(UALL) BODRUM HOLIDAY 4.590
5*(UALL) ISIS HOTEL 4.790
5*(UALL) ASTERIA BODRUM 4.990
5*(ALL) SAMARA HOTEL 4.990
5*(UALL) LA BLANCHE 5.790
5*(UALL) VOGUE 5.990