آفر تور کوش آداسی ویژه 14 اردیبهشت

آفر تور کوش آداسی ویژه 14 اردیبهشت

✨آفر تور کوش آداسی
?6 شب و 7 روز
✅ویژه 14 اردیبهشت
✅پرواز ترک (اطلس گلوبال)

4*(ALL) BELMAR 3.990
4*(ALL) PANORAMAHILL 4.060
5*(ALL) LABRANDA EPHESUS 4.540
5*(ALL) ARIA CLAROS 4.720
5*(UALL) ALKOCLAR ADAKULE 4.600
5*(ALL) TUSAN BEACH RESORT 4.660
5*(ALL) RAMADA RESORT KUSADASI 5.080
5*(ALL) FANTASIA 5.140
5*(UALL) LE BLEU 5.320
5*(UALL) PALM WING EPHESUS 5.620
5*(UALL ) AQUA FANTASY AQUAPARK 5.620
5*(UALL) SUNIS EFES ROYAL 7.120