احداث باند سوم فرودگاه مشهد کلید خورد

احداث باند سوم فرودگاه مشهد کلید خورد

مدیر کل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی گفت: احداث باند سوم فرودگاه مشهد در فاز مطالعات ابتدایی قرار دارد.

محمود امانی‌بنی، مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی، با بیان این که احداث باند سوم فرودگاه مشهد در فاز مطالعات ابتدایی قرار دارد، تصریح کرد: در جلسه ای که با حضور مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها برگزار شد، انجام مطالعات اولیه احداث باند سوم فرودگاه مشهد مورد تاکید قرارگرفت و اکنون در مرحله جانمایی هستیم.

او ادامه داد: به محض این که مطالعات اولیه و جانمایی انجام شود کارهای مربوط به مناقصه و انتخاب پیمانکار را شروع می کنیم.

امانی بنی درباره ساخت فرودگاه جدید شهر مشهد نیز گفت: دستور سایت یابی فرودگاه جدید مشهد صادر شده است و بعد از انجام مراحل اولیه، کار را شروع خواهیم کرد، که البته مرحله سایت یابی زمان بر است.

مدیرکل فرودگاه مشهد ادامه داد: توسعه ترمینال داخلی در الویت کار فرودگاه قراردارد و در نظر داریم در اولین فرصت نسبت به توسعه ترمینال فرودگاه مشهد اقدام کنیم.