اعلام آمادگی یک شرکت هواپیمایی برای برقراری پرواز «شب خواب» در فرودگاه بین‌المللی آبادان

اعلام آمادگی یک شرکت هواپیمایی برای برقراری پرواز «شب خواب» در فرودگاه بین‌المللی آبادان

آبادان- اسکندری، مدیرعامل سازمان آزاد اروند از اعلام آمادگی یک شرکت هواپیمایی برای برقراری پرواز «شب خواب» در فرودگاه بین‌المللی آبادان خبر داد.

محمدرضا اسکندری در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: یک شرکت هواپیمایی پذیرفته است که مرکز فعالیت خود را در منطقه آزاد اروند «فرودگاه بین‌المللی آبادان» قرار دهد.

وی پرواز «شب خواب» را سبب ارتقای فرودگاه بین‌المللی آبادان دانست و تاکید کرد: این شرکت هواپیمایی همه مجوزها فعالیت و پروازی را در اختیار دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند افزود: چنانچه توافق با این شرکت صورت گیرد و بتوان در محیط فرودگاه بین‌المللی آبادان مکانی برای توقف هواپیماهای این شرکت ایجاد شود، این شرکت به زودی فعالیت خود را در منطقه آغاز می‌کند.