برخی شرکت های هواپیمایی نرخ خود را تغییر داده اند

برخی شرکت های هواپیمایی نرخ خود را تغییر داده اند

اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی از افزایش نرخ بلیت شرکت های هواپیمایی اظهار بی اطلاعی کرد.

به گزارش بازار،مقصود اسعدی سامانی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما گفت: در حال حاضر افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که قیمت ها روی سایت انجمن شرکت های هواپیمایی تغییر پیدا کرده است گفت : برخی شرکت ها نرخ دلخواهشان قیمت دیگری است اگر خاطراتان باشد سال گذشته ۱۵درصد قیمت ها کاهش یافت و در حال حاضر نرخ ارز افزایش پیدا کرده است.

وی بابیان اینکه برخی شرکت ها ممکن است نرخ خود را تغییر داده باشند بیان کرد: باید قیمت ها را چک کنم اگر قیمت بلیت هواپیما دومیلیون باشد تخلف است.