برقراری پرواز‌های فوق العاده برای جبران کمبود بلیت‌ها

برقراری پرواز‌های فوق العاده برای جبران کمبود بلیت‌ها

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای جبران کمبود بلیت‌ها پرواز‌های فوق العاده در نظر گرفته شده است.

برقراری پرواز‌های فوق العاده برای جبران کمبود بلیت‌هامهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در خصوص کمبود بلیت‌های هواپیما گفت: برای جبران کمبود بلیت‌ها پرواز‌های فوق العاده در نظر گرفته شده است.

وزارت راه با هیچ شرکت هواپیمایی تعارف ندارد و اگر محرز شود چنین اتفاقی افتاده و با امنیت و اقتصاد مردم بازی کند، حتما لغو مجوز خواهد شد.