تدوین دستورالعمل‌های نظامنامه فرودگاهی

تدوین دستورالعمل‌های نظامنامه فرودگاهی

مدیرکل دفتر مقررات فرودگاهی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل از تدوین دستورالعمل های نظامنامه فرودگاهی با همکاری و نظارت سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد.

به گزارش بازار، علی‌اصغر باریکانی از تدوین دستورالعمل های مندرج در نظامنامه فرودگاهی با هدف اجرای فرایند اخذ گواهینامه در کارگروه تدوین دستورالعمل‌های نظام‌نامه فرودگاهی خبر داد.

باریکانی با اعلام این خبر گفت: این دستورالعمل در۴۰ روز جلسات کارشناسی تدوین شد که با تایید سازمان هواپیمایی کشوری و ابلاغ دستورالعملهای مذکور، مابقی فرودگاه ها می توانند برای تدوین نظامنامه فرودگاهی اقدام کنند.

وی افزود: در فرایند اخذ گواهینامه فرودگاه ها، نظامنامه فرودگاهی به‌عنوان الگو برای تمامی فرودگاه‌های شرکت، پیش نیاز اصلی مراحل و شامل پنج بخش است که محتویات بخش دستورالعملهای عملیاتی فرودگاه باید به صورت دستورالعملهای مجزا با همکاری ادارات کل ستادی براساس قوانین جدید تدوین(Part ADR) و به فرودگاه ها ابلاغ شود.

به گفته مدیرکل دفتر مقررات فرودگاهی با ابلاغ مقررات جدید ملی فرودگاهی(Part ADR) از جولای ۲۰۱۹، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به عنوان بهره بردار فرودگاه های تحت مالکیت، ملزم به اخذ گواهینامه فرودگاهی (با اولویت فرودگاه های بین المللی) با همکاری و نظارت سازمان هواپیمایی کشوری است.