تعریف فرایند ویژه برای استفاده از محصولات هوانوردی ساخت داخل/ حمایت شرکت فرودگاه ها از محصولات استاندارد شرکت های دانش بنیان

تصویر پیدا نشد

تعریف فرایند ویژه برای استفاده از محصولات هوانوردی ساخت داخل/ حمایت شرکت فرودگاه ها از محصولات استاندارد شرکت های دانش بنیان

در نخستین جلسه کمیته مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تعریف یک فرایند ویژه و کارآمد برای انجام همکاری با شرکت های دانش بنیان در ساخت محصولات هوانوردی و فرودگاهی به تصویب رسید.

تعریف فرایند ویژه برای استفاده از محصولات هوانوردی ساخت داخل/ حمایت شرکت فرودگاه ها از محصولات استاندارد شرکت های دانش بنیان

در نخستین جلسه کمیته مشترک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تعریف یک فرایند ویژه و کارآمد برای انجام همکاری با شرکت های دانش بنیان در ساخت محصولات هوانوردی و فرودگاهی به تصویب رسید.
محمد امیرانی، عضو هیات مدیره شرکت و راهبر عملیات هوانوردی در این جلسه که امروز (5 خرداد) با حضور مسعود نیکبخت، معاون عملیات هوانوردی، مصطفی صفایی، معاون عملیات فرودگاهی، جمعی از مدیران کل حوزه هوانوردی و نیز نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، در سخنانی عنوان کرد: بسیاری از شرکت های دانش بنیان نگاه تخصصی به هوانوردی ندارند که می توان با توجیه و اعلام نیاز، آنها را به سمت تولید محصولات کارآمد دراین حوزه هدایت کرد.

امیرانی افزود: باید ارتباط با شرکت های دانش بنیان دارای رویه ای ثابت و مبتنی بر نیازسنجی و تعریف فرایند مشخص باشد تا بر مبنای درخواست ها با کمک های مالی و ظرفیت های قانونی موجود حمایت کنیم.

عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران با تاکید بر اینکه رویکرد اصلی این شرکت استفاده از ظرفیت های داخلی است، گفت: متاسفانه برخی مواقع بنگاه های اقتصادی که رویکرد فناورانه ندارند به بهانه تولید محصول دانش بنیان وارد عرصه می شوند تا از حمایت های مالی و قانونی استفاده کنند که باید از ورود آنها جلوگیری شود.

همچنین مسعود نیکبخت، معاون عملیات هوانوردی بر ضرورت استفاده هرچه بیشتر از همکاری معاونت ریاست جمهوری در تعیین فرایند استفاده از توان شرکت های دانش بنیان در حوزه هوانوردی و نیز توجه دادن شرکت ها به استانداردهای لازم تاکید کرد.

در این جلسه نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به ارایه گزارشی از وضعیت پروژه های دانش بنیان یک سال اخیر در حوزه تجهیزات فرودگاهی شامل طراحی و ساخت دستگاه سنجش اصطکاک سطوح پروازی، طراحی و ساخت سامانه کمک ناوبری بصری، طراحی و ساخت رادار MSSR و بومی سازی و ارتقای تجهیزات ارتباط سیستم سوئیچینگ مرکز کنترل پرواز کشور پرداختند و مقرر شد ضمن تعریف و تصویب فرایند خاص برای انجام همکاری با شرکت های دانش بنیان ارتباط و تعامل شرکت فرودگاه ها و معاونت علمی و فناوری در پاسخگویی به اعلام آمادگی شرکت ها در همکاری ساخت تجهیزات فرودگاهی و هوانوردی افزایش یابد.

منبع: با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شرکت فرودگاه‌ها