تور آنکارا ویژه 12 خرداد

تور آنکارا ویژه 12 خرداد

✨تور آنکارا
✨ویژه 12 خرداد
✨3 شب و 4 روز
✨هواپیمایی ایران ایر

3* ALMER 2.210
3* SIYAV 2.280
3* MARYA ANKARA 2.420
4* ANKARA ROYAL 2.490
4* SEVEN DEEP 2.580
4* BEST ANKARA 2.600
4* DEMONTI 2.630
5* ANKARA HILTON SA 3.000
5* SWISSOTEL ANKARA 3.050
5* SHERATON ANKARA 3.14