تور استانبول ویژه 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 خرداد

تور استانبول ویژه 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 خرداد

✨تور استانبول
📆3شب و 4 روز
✅ویژه 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 خرداد

3* TAXIM TRUST 2.450
3* VIZON 2.520
3* MONOPOL 2.560
4* NEW CITY 2.590
4* WHITE MONARCH 2.620
4* DORA 2.650
4* ICON 2.670
4* KERVANSARAY 2.750
4* GRAND HALIC 2.850
4* TAKSIM EXPRESS 2.890
5* GRAND CEVAHIR 3.590
4* AVANTGARD 3.090
4* ELITE PRESTIGE 3.190
5* TITANIC DOWN TOWN 3.590