تور بالی نوروز 98

تور بالی نوروز 98

? نوروز 98 ?
?تور بالی ?
✨7 شب و 8 روز
✨هواپیمایی عمان ایر

3* NEO KUTA JELANTIK 10.590
4* KUTA CENTRAL PARK 11.190
4* VASANTI KUTA 11.590
4* BALI RANI HOTEL 11.650
4* WHITE ROSE KUTA 11.790
5* THE PATRA BALI 12.750
5* KUTA PARADISO 12.790
5* HOTEL NIKKO BALI 13.850
5* INAYA PUTRI BALI 15.190
5* MELIA BALI 15.290
5* RIMBA JIMBARAN BALI 18.750