تور تفلیس ویژه 27 , 28 اردیبهشت

تور تفلیس ویژه 27 , 28 اردیبهشت

✨ تور تفلیس
✨ 3 شب و 4 روز
✨ویژه 27 , 28 اردیبهشت
3* 2005 HOTEL 2.690
3* LIKE HOTEL 2.750
3* ELEGANCE 2.890
4* VALERIA 3.170
4* TOSCANO 3.190
4* PRIMAVERA 3.290
4* SPORT TIME 3.390
4* COLOMBI 3.550
4* GREEN QUEEN 3.690
4* RED LINE 3.790