تور روسیه (98/01/19)

تور روسیه (98/01/19)

تور روسیه
✨ویژه شبهای سفید
✨3 شب مسکو + 4شب سنت پطرزبورگ
✨رفت 12 خرداد ساعت 03:30
✨برگشت 19 خرداد ساعت 21:05
✨هواپیمایی ایر فلوت

4*: HOLIDAY INN SOKOLNIKI + ART NUVO PALACE
9.950.000