تور روسیه (98/07/02)

✨تور روسیه
✨3 شب مسکو + 4شب سنت پطرزبورگ
✨پنج شنبه و جمعه هر هفته
✨شروع پرواز از 17 خرداد
✨هواپیمایی نوردویند

4* SUN FLOWER + ART NUVO PALACE
7.975.000
4* ART FAMILY MOSCOW + ART NUVO PALACE
8.245.000
4* ART FAMILY MOSCOW + IMPERIAL ART
8.575.000
4* IN TOURIST + IMPERIAL ART
8.845.000
5* TRADISSON BLU + 4* LAHTA PLAZA
10.875.000
5* HILTON LENIN + BOUTIQUE GAMMA
12.645.000
5* HILTON LENIN + THE STATE HERMITAGE
14.595.000