تور گوا (هند) ویژه نوروز 98

تور گوا (هند) ویژه نوروز 98

✨نوروز 98
✨ ویژه نوروز 98
🔴 تور گوا ( هند )
📆7 شب و 8روز
✅ویژه 8 فروردین

3* ALOR GRANDE HOLIDAY 6.995
3* ORRITEL VILLAGE 7.995
4* NAGOA GRANDE 8.195
4* PRIDE SUN VILLAGE 8.695
4* SANDALWOOD BEACH 9.195
4* CHANCES RESORT 9.695
4* FORTUNE MIRAMAR 10.475
4* PARK REGIS 11.275
5* THE O HOTEL 11.625
5* FORTUNE MIRAMOR 12.045
5* RADISSON BLUE 12.075

پکیج در تاریخ 1 فروردین شامل افزایش نرخ می باشد