جزییات خدمات سفر و گردشگری برای بازنشستگان کشوری اعلام شد

تصویر پیدا نشد

جزئیات خدمات سفر و گردشگری برای بازنشستگان کشوری اعلام شد
به دنبال امضای تفاهم نامه چندجانبه میان شرکت‌های سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی، پرشین گلف و هواپیمایی آسمان از سوی صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت گردشگری علی بابا، امکان استفاده از تسهیلات اعتباری، تخفیفی و کمک هزینه سفر برای بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق به مدت دو سال فراهم شده است.