خطر در کمین گردشگری «ورکانه»

تصویر پیدا نشد

همدان- ایرنا- روستای هدف گردشگری «ورکانه» از روستاهای سنگی همدان که به واسطه بافت سنتی و سازه های سنگی خود یکی از مقصدهای گردشگران قرار دارد. ساخت و سازهای نامتعارف در چند سال اخیر، بافت سنتی این روستا را تخریب کرده و گردشگری آن در خطر انداخته است.