طراحی هواپیماهای آموزشی در شرکت های دانش بنیان

تصویر پیدا نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، ارتقای سطح توان تخصصی خلبان‌ها با استفاده از توان دانش‌بنیان‌ها موضوعی است که به معاونت علمی و فناوری و نیروهای مسلح اجرایی شده است.

در سال‌های اخیر، با توجه به گسترش فعالیت‌های پروازی بالگرد و هواپیماهای سبک در ایران و میانگین بالای سن خلبانان قدیمی، توجه به تربیت و آموزش خلبان‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل نهادهای موثر و ذیربط در این حوزه تلاش کردند با تحقق این امر، سطح علمی و تخصصی خلبان‌های کشور را افزایش دهند. بر همین اساس نیاز است بالگرد یا هواپیماهای تخصصی برای این کار طراحی شود و به آموزش خلبان‌ها اختصاص یابد.

ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری و موافقت نیروهای مسلح، توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، هواپیمای آموزشی با کاربری آموزش‌های مقدماتی و پایه را طراحی کردند.

این هواپیماهای آموزشی در مراکز آموزشی به کار گرفته شد.

برای آموزش خلبان‌های خطوط هوایی فعالیت زیادی در جریان است که بخش زیادی از این اقدامات به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان در حال اجرا است و برخی ازاین تلاش‌ها به ثمر نشسته است و خلبانان کشور با کمک همین تولیدات داخلی و ایران‌ساخت آموزش‌های لازم را دریافت می کنند.

در حال حاضر در استان‌های مختلف کشور بیش از ۲۰ مرکز آموزشی خصوصی و شعبات مختلف مرکز آموزش فنون و خدمات هوایی مشغول به فعالیت هستند که از هواپیمای فوق سبک و سایر مدل های دیگر برای ارائه آموزش‌های خود استفاده می کنند.