قطار تهران-آنکارا و تهران-وان از اوایل تیرماه سال جاری آغاز به کار می‌کند؛

تصویر پیدا نشد

? قطار تهران-آنکارا و تهران-وان از اوایل تیرماه سال جاری آغاز به کار می‌کند؛

این قطارها قرار است هفته‌ای یک‌بار به صورت رفت و برگشت تردد کنند.

قبل از این یک قطار از تبریز به وان سیر می‌کرد که از اوایل تیرماه و همزمان با قطار تهران-آنکارا هفته‌ای یک قطار نیز به صورت رفت و برگشت از تهران به وان تردد می‌کند.

? بلیت قطار تهران – آنکارا ۴۳ یورو و با مجموع زمانی ۶۰ ساعت و بلیت قطار تهران-وان با ۲۰ یورو و مجموع زمانی ۲۲ ساعت برآورد شده است.