لغو ۵۵ درصد از پرواز‌های ایرفرانس در پی اعتصاب

لغو ۵۵ درصد از پرواز‌های ایرفرانس در پی اعتصاب

در پی اعتصاب کنترل کنندگان ترافیک هوایی در فرانسه، شرکت هواپیمایی ایرفرانس ۵۵ درصد از پرواز‌های کوتاه و متوسط خود را لغو کرد .

لغو ۵۵ درصد از پرواز‌های ایرفرانس در پی اعتصاببه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه تلویزیونی ب اف ام فرانسه گزارش داد در پی اعتصاب کنترل کنندگان ترافیک هوایی در فرانسه، شرکت هواپیمایی ایرفرانس ۵۵ درصد از پرواز‌های کوتاه و متوسط خود را برای روز جمعه لغو کرد و از مسافران خواست با توجه به اینکه ۴۰۰ پرواز از ۸۰۰ پرواز این شرکت لغو خواهد شد، پرواز‌های خود را به تعویق بیندازند.