هیچ ایرلاینی حق ابطال پرواز به بهانه افزایش قیمت را ندارد

هیچ ایرلاینی حق ابطال پرواز به بهانه افزایش قیمت را ندارد

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: هیچ ایرلاینی حق افزایش قیمت بلیت یا لغو پرواز ها به شهرهای مختلف به دلیل بالا بردن نرخ بلیت را ندارد.

محمد محمدی بخش گفت: هیچ ایرلاینی حق ندارد به دلیل افزایش قیمت بلیت هواپیما پروازهای خود را لغو کند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری می گوید: در حال حاضر پرواز به مسیر یاسوج توسط شرکت هواپیمایی ماهان در حال انجام است.