پارک جنگلی سوجاق

پارک جنگلی سوجاق

پارک جنگلی سوجاق با طبیعتی بکر و دست‌نخورده و چشمه‌‌‌سارهای متعدد، در حاشیه شرقی شهر نوده، در مسیر جاده جنگلی بن قلعه قرار دارد و یکی از جاذبه های گردشگری آزادشهر به‌ شمار می‌رود. این منطقه مملو از درختان سرسبز، تنومند و سر به فلک کشیده است و جریان رودها در میان آن، به صفا و طراواتش افزوده‌اند.