پل تاریخی آق قلا

پل تاریخی آق قلا

وجود پلی کهنه در بنای آجری آق قلا که از زمان صفویان بر رودخانه گرگان بنا شده و ناصر الدین شاه عکسی از این پل دو مناره برداشته است. که در حال حاضر این مناره ها دیده نمی شوند و پل جدیدی بر روی این رودخانه ساخته شده است و خبری از پل قدیمی آق قلا نیست. این پل محل رفت و آمد افراد این شهرستان می باشد که آثار تاریخی محسوب می شود، و دارای پنج چشمه با ساختمان قدیمی بوده که تعمیرات در آن صورت گرفته شده است. ارتفاع این پل به ۱۰ متر و طولش به سی و پنج متر با عرض چهار متر می باشد و در ۱۷ کیلومتری شمال گرگان قرار دارد. پل قدیمی آق قلا طول ۷۰ متر داشت و عرض ۳۰ متری و ارتفاع تقریبی ۱۴ متری از سطح آب داشته است. که یک نمونه تاریخی و فوق العاده در این منطقه بوده و به شماره ثبت ۹۱۹ است.