پل نوده خاندوز

پل نوده خاندوز

پل نوده خاندوز در مسیر آزادشهر و شاهرود، در بخش چشمه‌ساران استان گلستان قرار دارد. با قدمتی که به دوره پهلوی بازمی‌گردد، این پل توسط آلمانی‌های بنا شده است. پل نوده خاندوز از جاذبه های گردشگری آزادشهر به شمار می‌رود و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.