کوار، پلی که از ساسانیان به یادگار مانده است

تصویر پیدا نشد

پایه های این پل در دوره ساسانی ساخته شده و در دوره اسلامی بازسازی شده است. این اثر تاریخی با شماره ۹۴۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است است.
کوار، پلی که از ساسانیان به یادگار مانده است

به گزارش سلام نو به نقل از تریپ یار، پل ساسانی کوار اثر تاریخی بجا مانده از دوران ساسانیان می باشد که بر روی رودخانه قره آغاج احداث شده است.

پل ساسانی بر روی رودخانه قره آغاج، در ابتدای خروجی شهر کوار به سمت فیروزآباد واقع شده است.پایه های این پل در دوره ساسانی ساخته شده و در دوره اسلامی بازسازی شده است.

نوع پلان این پل به صورت شش دهانه با عرض متفاوت است. دو دهانه میانی آن ویران شده و پل روی صخره طبیعی ساخته شده است.حوضچه آرامش آن نیز به طور طبیعی در قسمت صخره انتخاب شده و دست ساز نیست.

آب بر های این پل با شکلی مثلثی و نیم دایره می باشد. مصالح به کار برده شده در آن شامل سنگ های حجاری شده ی تراش دار در پایه ها و در بدنه آن سنگ لاشه و ساروج ، و در تاق ها آجر به کار رفته و تزییناتی ندارد. این اثر تاریخی با شماره ۹۴۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است است.

قابل ذکر است که پلی دیگر نیز در زمان صفویان بر روی این رودخانه بنا شده است که در نزدیکی پل ساسانی واقع شده است.