کورائیم؛ بقعه‌ای تاریخی در دل اردبیل

تصویر پیدا نشد

کورائیم نام شهری است که این بقعه در آن قرار دارد. در ورودی بقعه، به عرض ۸۰ و به ارتفاع ۱۵۰ سانتی ‌متر است. این اثر تاریخی در سال ۸۷ مورد مرمت قرار گرفته است.
کورائیم؛ بقعه‌ای تاریخی در دل اردبیل

به گزارش سلام نو به نقل از تریپ یار، بقعه کورائیم مربوط به سده‌ های میانه و متاخر دوران‌ تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان نیر، شهر کورائیم واقع شده است. این اثر در تاریخ ۶ دی ۱۳۴۷ با شمارهٔ ثبت ۸۲۶ به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بقعه کورائیم که در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر اردبیل در شهر کورائیم یکی از بخش‌ های شهرستان نیر قرار دارد، در وسط قبرستانی قدیمی مربوط به قرن ۶ هجری، بنا شده‌ است. مطالعات باستاشناسی و سبک معماری آن نشان می‌ دهد که قدمت تاریخی آن مربوط به اواخر دوران مغول، بویژه ترکمانان است. بقعه کورائیم بشکل بنایی چهار گوش است که اندازه هر ضلع آن پنج متر اندازه گیری شده و گنبد آجری کوچکی روی آنرا می پوشاند که بعلت دوپوش نبودن گنبد، بنادر حل انهدام و ویرانی است. در قسمت شمالی بنا سردر کوچکی با طاقی فرو ریخته وجود دارد. در ورودی بقعه، به عرض ۸۰ و به ارتفاع ۱۵۰ سانتی ‌متر است. این اثر تاریخی در سال ۸۷ مورد مرمت قرار گرفته است. سنگ قبرهایی متعلق به همان دوران در این قبرستان تاریخی به چشم میخورد.