📍تصمیم دولت ایتالیا برای تحریم یک شرکت هواپیمایی ایران

📍تصمیم دولت ایتالیا برای تحریم یک شرکت هواپیمایی ایران

🔹یک روزنامه ایتالیایی گزارش‌داده دولت این کشور تسلیم فشارهای آمریکا شده و قصد دارد پروازهای یک شرکت هواپیمایی ایران به شهرهای رم و میلان را از ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) ممنوع اعلام کند.