?تصمیم دولت ایتالیا برای تحریم یک شرکت هواپیمایی ایران

?تصمیم دولت ایتالیا برای تحریم یک شرکت هواپیمایی ایران

?یک روزنامه ایتالیایی گزارش‌داده دولت این کشور تسلیم فشارهای آمریکا شده و قصد دارد پروازهای یک شرکت هواپیمایی ایران به شهرهای رم و میلان را از ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) ممنوع اعلام کند.