📍شرکت عماد بالگرد فاقد مجوز است

تصویر پیدا نشد

🔹شرکت عماد بالگرد فاقد مجوز معتبر در زمينه مشاوره و مميزی هلی‌پد از سازمان هواپيمايی کشوری است.
🔹نظر به بعضی از گزارشات رسيده به دفتر نظارت بر عمليات هوانوردی سازمان هواپيمایی كشوری، شركت عماد بالگرد به استناد داشتن مجوز و به نيابت از سازمان هواپيمايی كشوری در حالی در زمينه ارائه خدمات مشاوره و مميزی از هلی‌پدهای داخل كشور فعاليت می‌كند كه اين شركت فاقد مجوز از اين سازمان است.

🔹برهمين اساس دفتر نظارت بر عمليات هوانوردی سازمان هواپيمايی كشوری ضمن رد هرگونه مجوز معتبر اين شركت از تمامی مجموعه‌های هلی‌كوپتری و شركت‌های تابعه وزارت نفت و شركت‌های بهره‌بردار هلی‌پدها و هلي‌پورت‌ها خواسته است نسبت به انتخاب و سفارش دريافت خدمات نسبت به داشتن مجوزهای معتبر مجموعه‌های اين چنينی اطمينان لازم را از طريق مبادی مربوطه حاصل كنند.