🔺راه اندازی پروازهای مستقیم بین باکو –مشهد و برعکس

🔺راه اندازی پروازهای مستقیم بین باکو –مشهد و برعکس

🔹این پرواز را شرکت هواپیمایی بوتا «Buta Airways» جمهوری آذربایجان با همکاری شرکت گردشگری «باکو استار » این کشور و یک شرکت ایرانی راه اندازی می کند.

🔹براساس این گزارش ،این پروازها با هدف توسعه هر چه بیشتر روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به صورت هفته ای دو بار صورت خواهد گرفت.