?مذاکره استاندار لرستان با مدیرعامل هواپیمایی ایران برای افزایش پروازهای فرودگاه خرم‌آباد

?مذاکره استاندار لرستان با مدیرعامل هواپیمایی ایران برای افزایش پروازهای فرودگاه خرم‌آباد

?دکتر سیدموسی خادمی، استاندار لرستان، با مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.
?در این دیدار که با هدف برقراری پرواز مسیر خرم‌آباد – مشهد و همچنین افزایش پروازهای خرم‌آباد -تهران و با همراهی مدیریت فرودگاه خرم آباد برگزار شد مدیرعامل هواپیمایی کشوری برای برقراری پرواز خرم آباد – مشهد و بالعکس و همچنین افزایش پروازهای تهران در ماه آینده قول مساعد داد.