ارتقای تجهیزات عملیات زمستانی فرودگاه مهرآباد

تصویر پیدا نشد

در نشست کمیته عملیات زمستانی فرودگاه مهرآباد، نقاط قوت و ضعف تمام واحدها در عملیات زمستانی سال گذشته بررسی و برنامه های سال 98 اعلام شد.

در این جلسه، میرسعید صفی نیا، مدیرکل فرودگاه مهرآباد گفت: امیدوارم زمستان امسال نیز چون گذشته با تدابیر بهتر و همدلی بیشتر بتوانیم با کمترین تاخیر و وقفه خدمت رسانی کنیم.

وی افزود: دستورالعمل اقدامات عملیاتی و مدیریتی برای ساماندهی، قانون مندی، هماهنگی و نهادینه شدن عملیات زمستانی جهت ارتقای سطح ایمنی فرودگاه در شرایط نامناسب جوی تدوین شده واحدهای مختلف بعد از مطالعه باید پیشنهادها یا انتقادهای خود را طی یک هفته آینده به معاونت فنی مهندسی اعلام کنند.

صفی نیا تاکید کرد: تمام امکانات و تجهیزات زمستانی فرودگاه مهرآباد از نظر تجهیزات و مواد یخ زدایی از جمله اوره مایع و جامد تکمیل شده و هیچگونه کاستی در این خصوص وجود ندارد. چهار دستگاه ماشین برف روب جدید و هشت تیغه جدید در سال 98 به ناوگان برف روب مهرآباد اضافه می شود.

صفی نیا گفت: 11 دستگاه خودروی برف روب، دو دستگاه خودروی اوره پاش، دو دستگاه لودر، یک  دستگاه گریدر، 2 دستگاه برف خور 1500 و 2 دستگاه برف خور 400 امکانات موجود در مهرآباد برای تجهیزات زمستانی برف روبی در ایرساید است. همچنین برای تسریع در عملیات زمستانی در لندساید دو دستگاه تیغه برف روب دو متری در نظرگرفته شده است.

قرار است در نیمه دوم مهرماه  برای ارزیابی تعامل وهمکاری تمام ارگان ها و واحدهای خدمت رسان تمرین برف روبی در فرودگاه مهرآباد برگزار شود.