پیشرفت مطلوب پروژه‌های در دست اجرای فرودگاه کرمان

پیشرفت مطلوب پروژه‌های در دست اجرای فرودگاه کرمان

مدیرکل فرودگاه های استان کرمان از پیشرفت 86 درصدی ساخت باند جدید فرودگاه کرمان خبر داد و گفت: روند پیشرفت طرح توسعه و بهسازی ترمینال این فرودگاه نیز پنج درصد جلوتر از برنامه است.

علی قاسم زاده، مدیرکل فرودگاه‌های استان کرمان از انتقال تمام پروازهای داخلی این فرودگاه به ترمینال خارجی تا پایان طرح توسعه و بهسازی ترمینال داخلی خبر داد و گفت: در این طرح ۲۸۰۰ مترمربع به فضای ترمینال داخلی اضافه می‌شود و به 6000 مترمربع می رسد.

مدیرکل فرودگاه های استان کرمان هزینه طرح توسعه و بهسازی ترمینال داخلی را 250 میلیارد تومان اعلام کرد و از پیشرفت 86 درصدی ساخت باند جدید فرودگاه کرمان خبر داد و گفت: در راستای ساخت باند جدید فرودگاه، تاکسیوی های ارتباطی بین باند فعلی و باند در دست احداث نیز در حال بهسازی است.

قاسم زاده با بیان اینکه نصب سامانه کمک ناوبری DVOR_DME در فرودگاه کرمان انجام شده و آماده فلایت چک است، افزود: به زودی شاهد برگزاری مناقصه طرح های محوطه سازی فرودگاه کرمان و بهسازی عوامل پروازی فرودگاه های سیرجان و بم خواهیم بود.