هواپیما، غزه، جنگ غزه، اسرائیل

معاریو: جنگ غزه بخش گردشگری اسرائیل را فلج کرد

معاریو: جنگ غزه بخش گردشگری اسرائیل را فلج کرد
جنگ ۱۱ روزه غزه جدای از ضربات سنگینی که به جبهه داخلی رژیم صهیونیستی وارد کرد، خسارت های زیادی هم برای بخش گردشگری این رژیم به همراه داشت. به گزارش ایسنا، روزنامه عبری زبان معاریو در گزارشی از وارد آمدن خسارت سنگین به بخش گردشگری رژیم صهیونیستی در نتیجه جنگ و درگیری با حماس در غزه خبر داد. در این گزارش آمده که بنابر اعلام اداره آمار مرکزی رژیم صهیونیستی، میانگین تعداد گردشگرانی که در فاصله ماه مارس تا مه وارد فلسطین اشغالی شدند، حدود ۱۹۳۰۰ نفر بوده است. این در حالی است که این عدد در ۳ ماه قبل از آن برابر با ۸۹۰۰ گردشگر بوده است. بر پایه این گزارش، ۲۱۹۰۰ گردشگر در ماه مه وارد فلسطین اشغالی ش...
Read More