آبشار چلی

آبشار چلی

آبشار چلی از جاهای دیدنی علی آباد کتول در استان گلستان به شمار می‌رود و دارای ۶۰ متر ارتفاع است. به دلیل قرارگیری در ارتفاع ۱۱۰۰ متری از سطح دریا، این منطقه آب‌و‌هوایی خنک دارد. برای دسترسی به آبشار چلی از طریق روستا، باید مسیری نسبتا شیب‌دار به طول یک کیلومتر را پیمود که از میان جنگل‌ عبور می‌کند.