آشنایی با شگفت‌یزدان یکی از غارهای مقدس زرتشتیان

تصویر پیدا نشد

اشکفت در گویش مردم یزد به معنای شکاف یا غار است. راه ورودی غار شگفت یزدان بسیار دشوار است، اما در داخل غار محوطه وسیعی است که گنجایش هزاران نفر را دارد. شگفت یزدان غاری است که یکی از سه آتش مقدس ایران را زنده نگاه داشت.

به گزارش سلام نو، غار اشکفت یزدان محل نگهداری آتشی بوده که از آتشکده ی ناهید به روستای هفتاد نزدیک عقدا منتقل شد، سپس از آنجا به ترک آباد در اردکان انتقال یافت و پس از ۳۰سال نگاهداری در غار اشکفت یزدان، در سال ۱۳۲۵خورشیدی به شهر یزد آورده شد و در آتشکده بهرام شهر یزد همچنان فروزان است.

شگفت‌یزدان یکی از غارهای مقدس زرتشتیان

این غار باستانی در نزدیکی عقدا قرار دارد واز غارهای مقدس زرتشتیان است.ر اه ورودی غار صعب ودشوار است اما در داخل غار محوطه وسیعی است که گنجایش هزاران نفر را دارد. چندین حوض کوچک وبزرگ و آثاری از ساختمان در آن دیده می شود. در غار خاکستر زیادی به چشم می خورد ونشان دهنده آن است که سال های متمادی آتش مقدس را در این غارها محافظت می کردند.

غار شگفت یزدان در نزدیکی روستای هفتهر در کوه بلندی به نام شگفت، در ۷۰ کیلومتری اردکان در استان یزد قرار دارد.

این غار از ۳ حوضچه تشکیل شده و آب‌هایی که از سقف می‌چکیده در آنها جمع می‌شده است.

شگفت‌یزدان یکی از غارهای مقدس زرتشتیان

غار شگفت یزدان به علت صعب‌العبور بودن مسیر آن، در اوایل ورود مسلمانان به ایران، زرتشتیان برای اینکه آتش مقدسشان حفظ شود آن را به این غار منتقل کردند و مدت ۳۰ سال در آنجا از آن نگهداری می‌کردند.
این غار باستانی در نزدیکی عقدا قرار دارد و از غارهای مقدس زرتشتیان است. هر سال تعدادی از زرتشتیان کشور هند نیز به این محل می‌آیند و شبی را در این غار به سر می‌برند.
راه ورودی غار شگفت یزدان بسیار دشوار است، اما در داخل غار محوطه وسیعی است که گنجایش هزاران نفر را دارد.

چندین حوض کوچک و بزرگ و آثاری از ساختمان در آن دیده می‌شود. در غار خاکستر زیادی به چشم می‌خورد و نشان دهنده آن است که سال‌های متمادی آتش مقدس را در این غار محافظت می‌کردند.
غار شگفت یزدان در قرن نهم هجری بیش از ۳۰ سال محل نگهداری آتش آتشکده کاریان بوده است.
غاری که یکی از نمادهای دین زرتشت در آن حفظ شده است، نمادی که همچون نور، قبله زرتشتیان است و زرتشتیان برای نیایش خداوند یکتا رو به سوی آن می‌ایستادند.

شگفت‌یزدان یکی از غارهای مقدس زرتشتیان

این غار در ۴۵ کیلومتری عقدا در شهرستان اردکان در نزدیکی روستای هفتهر در کوه بلندی به نام اشکفت واقع است. اشکفت در گویش مردم یزد به معنای شکاف یا غار است. قطر بزرگ غار از سمت دهانه به سمت انتها از ۶۰ متر به ۴۵ متر کاهش می‌یابد. سه چکیده یا استالاگمیت در وسط غار خودنمایی می‌کنند. یکی از آن‌ها حدود ۳ متر و ۸۰ سانتی‌متر ارتفاع دارد و دو چکیده دیگر ۱ متر و ۲۰ سانتی‌متر ارتفاع و حدود ۴۰ سانتی‌متر قطر دارند. در داخل غار چندین حوض کوچک و بزرگ و آثاری از ساختمان دیده می‌شود که نشان‌دهنده کارکرد سکونتی و عبادتی این غار در گذشته بوده است. این غار برای پیروان کیش زرتشت قابل احترام و مقدس می‌باشد، زیرا در قرن نهم هجری به مدت ۳۰ سال به صورت مخفی محل نگهداری آتش بوده است. خاکسترهای موجود در غار از آتش‌افروزی‌های زرتشتیان در این غار حکایت می‌کند. در حال حاضر علی‌رغم راه ورودی دشوار، هر ساله تعدادی از زرتشتیان هند به این محل آمده و شبی را در این غار به سر می‌برند.
در بخشی از مسیر دسترسی به غار امکان تردد با اتومبیل وجود ندارد و باید به صورت پیاده به مدت ۲ ساعت پیاده‌روی نمود و از روی صخره‌های سنگی صعب‌العبوری که شیب نسبتاً تندی دارد، گذر کرد.

 منبع: تریپ یار