آفر ویژه تفلیس و باتومی

آفر ویژه تفلیس و باتومی

🏖🏖🏖آفر ویژه #تفلیس و #باتومی

🔴پکیج از تاریخ 21 الی 27 مهر 200.000 تومان افزایش نرخ دارد

رفت و برگشت تفلیس🇬🇪

👈🏻👈🏻👈🏻افزایش نرخ تعطیلات با کانتر مربوطه چک شود

🌑4 شب تفلیس و 🌑3 شب بات