افزایش 121 درصدی پروازهای عبوری از آسمان ایران

تصویر پیدا نشد

بر اساس آمار رسمی طی فروردین امسال ۲۵۲۷۱ نشست و برخاست پرواز مسافری در فرودگاه‌های داخلی انجام شده و پروازهای عبوری ۱۲۱ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران طی فروردین 1400 پروازهای داخلی مسافری 184 هزار و 29 دقیقه تاخیر پروازی داشته‌اند. بیشترین تاخیر پروازی برای شرکت‌های هواپیمایی پارس‌ایر و ساها به ترتیب با 36 و 24 درصد بوده است.

کمترین تاخیر پروازی نیز با 5 و 7 درصد به ترتیب برای شرکت‌های هواپیمایی ماهان و معراج ثبت شده است.

پروازهای اولین ماه امسال شرکت هواپیمایی آسمان 25 هزار و 864 دقیقه و پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیز 24 هزار و 172 دقیقه تاخیر داشته‌اند. متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در فروردین امسال 77 دقیقه بوده است.

در شاخص تعداد نیز بیشترین تاخیر پروازها با 362 پرواز مربوط به هواپیمایی آسمان است. شرکت‌های هواپیمایی ایران‌ایر و ایرتور نیز به ترتیب 344 و 256 پرواز تاخیردار در ماه یاد شده داشته‌اند. در مجموع طی فروردین 1400 بالغ بر 25 هزار و 271 نشست و برخاست پرواز مسافری و 9838 نشست و برخاست پرواز غیرمسافری در 60 فرودگاه کشور انجام شده است.

به گزارش تسنیم، در بخش پروازهای عبوری نیز طی فروردین امسال در مقایسه با فروردین سال گذشته تعداد پروازها 121.3 درصد افزایش یافته است. طی فروردین امسال 11426 پرواز عبوری از آسمان کشور داشتیم. ماه مشابه سال 99 تعداد این پروازها 5162 پرواز بود.