امضای تفاهم‌نامه بین کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی و انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهان‌گردی

تصویر پیدا نشد

همکاری و تعامل کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی و انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با امضای تفاهم‌نامه مشترک قوت می‌گیرد.

امضای تفاهم‌نامه بین کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی و انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهان‌گردیبه‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدحسین صوفی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی و حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، در راستای اجرای مشترک طرح‌های گردشگری تفاهم‌نامه امضا کردند.
همکاری و مشارکت در برپایی و اجرای نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و رویداد‌های فرهنگی و گردشگری در داخل و خارج از کشور، همکاری در برگزاری نشست‌های بی تو بی(B to B)، استفاده از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه برای توسعه فعالیت‌های مرتبط و جذب سرمایه‌گذار و مشارکت در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری حوزه مسافرتی و گردشگری،از مهم‌ترین موضوعات این تفاهم‌نامه است.
بر اساس این تفاهم‌نامه کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی و انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهان‌گردی ایران برای ارتقای جایگاه گردشگری کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی و ایجاد زمینه سفر جهان‌گردان از سراسر دنیا به کشور و ایجاد زیرساخت‌های استاندارد گردشگری در ایران تلاش خواهند کرد.