ایستگاه راه آهن بندر ترکمن

ایستگاه راه آهن بندر ترکمن

ایستگاه راه آهن بندر ترکمن در شهریور ۱۳۱۷ افتتاح شد و از آن به‌عنوان شمالی‌ترین ایستگاه راه‌آهن سراسری ایران و از جاذبه های گردشگری بندر ترکمن یاد می‌شود. این ایستگاه از سری ایستگاه‌های ساخته شده در دوره پهلوی اول به‌شمار می‌رود. پیوستگی و یکپارچگی معماری ساختمان این ایستگاه‌ها برگرفته از زبان مشترک معماری این دوره است و در آن‌ها می‌توان بهره‌گیری از الگو‌های معماری نئوکلاسیک اروپا، معماری آلمان و معماری دوره باستان ایران را در تلفیق با ویژگی‌های معماری بومی هر منطقه مشاهده کرد. ایستگاه راه آهن بندر ترکمن در سال ۱۳۹۷ با شماره ۳۱۹۰۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.