تصمیم ایتالیا برای تحریم یک شرکت هواپیمایی ایران تحت فشار آمریکا

تصمیم ایتالیا برای تحریم یک شرکت هواپیمایی ایران تحت فشار آمریکا

پس از فشارهای آمریکا، وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرده است که به زودی یک شرکت هواپیمایی ایران را از دسترسی به کشورش منع خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از فشارهای آمریکا، وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرده است که به زودی یک شرکت هواپیمایی ایران را از دسترسی به کشورش منع خواهد کرد.

«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا پنج شنبه در دیدار با «لوئیجی دی مایو»، وزیر امور خارجه ایتالیا از تصمیم این کشور برای انجام بررسی‌های لازم جهت تحریم دومین شرکت هواپیمایی بزرگ ایران ابراز خرسندی کرد.

بر اساس متنی از سخنان پمپئو در پایگاه الکترونیکی وزارت خارجه آمریکا، پمپئو ادعا کرده است که ایتالیا تصمیم گرفته مجوز شرکت ماهان در ایتالیا را تمدید نکند.