تور وان (۱۴ اسفند ماه)

تور وان (۱۴ اسفند ماه)

? تور وان ?

حرکت مستقیم از گرگان
۱۴ اسفند ماه
۴روزه
با اتوبوس های VIP
اقامت در هتل دوسکو با صبحانه
به همراه یک گشت جزیره و دریاچه
لیدر فارسی زبان
قیمت ویژه
فقط ۹۹۹ هزار تومان
کمیل گلستان پارس

☎️۳۱۵۱