سلطان یعقوب دره‌ای زیبا در نقده

تصویر پیدا نشد

دره سرسبزسلطان یعقوب درفصول بهار و تابستان پذیرای حضور طبیعت دوستان و کوهنوردان است و چشمه بالای دره هر خسته از راه رسیده را بخود جلب می کند. این دره در جوار روستای بالیقچی قرار دارد.

به گزارش سلام نو، دره سرسبز سلطان یعقوب در پنج کیلومتری شهرستان نقده هر سال پذیرای کوهنوردانی از سراسر ایران است. در ارتفاعات این منطقه چشمه ‌های معدنی فراوانی وجود دارد که از لحاظ درمانی بسیار مفید است. مقبره محمد اوراز ملقب به «عقاب کوه‌ ها» اولین ایرانی صعود کننده به اورست نیز در کنار این دره قرار گرفته است.

سلطان یعقوب دره‌ای زیبا در نقده

دره سرسبز سلطان یعقوب در ۵ کیلومتری شهرستان نقده قرار دارد. چشمه‌ های معدنی این منطقه از لحاظ درمانی بسیار مفید می باشد. در منطقه سلطان یعقوب حیواناتی همچون روباه، شغال، سمور و انواع خزندگان به فراوانی دیده شده اند. این کوه سرسبز هر ساله پذیرای کوهنوردانی از سراسر ایران است. مقبره محمد اوراز ملقب به «عقاب کوه ‌ها» اولین ایرانی صعود کننده به اورست نیز در جنب این دره قرار گرفته است.

سلطان یعقوب دره‌ای زیبا در نقده

دره سرسبزسلطان یعقوب درفصول بهار و تابستان پذیرای حضور طبیعت دوستان و کوهنوردان است و چشمه بالای دره هر خسته از راه رسیده را بخود جلب می کند. این دره در جوار روستای بالیقچی قرار دارد.

 منبع: تریپ یار