شکسته شدن شیشه هواپیما حین پرواز!

شکسته شدن شیشه هواپیما حین پرواز!

بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که تاکنون بیش از ۸ میلیون بازدید داشته، شیشه پنجره هواپیمای بوئینگ در حین پرواز دچار شکستگی می‌شود.

بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که تاکنون بیش از ۸ میلیون بازدید داشته، شیشه پنجره هواپیمای بوئینگ در حین پرواز دچار شکستگی می‌شود. اتفاقی که باعث وحشت مسافرین این پرواز شد و آنها با فریاد به خدمه هواپیما ماجرا را خبر دادند و خواستار فرود سریع هواپیما شدند.