۳ مبدا پروازی تحت نظارت بهداشت مرزی

۳ مبدا پروازی تحت نظارت بهداشت مرزی

سرپرست فرودگاه امام خمینی گفت: نظارت‌ها بر مسافران سه مبدا پروازی برای جلوگیری از انتشار سویه جدید بیشتر شده است.

به گزارش بازار، سعید چلندری افزود: از زمان همه گیری کرونا نظارت‌ها در هنگام ورود به کشور در فرودگاه امام خمینی انجام میشد.

چلندری گفت: اخیرا با انتشار سویه جدید کرونا دقت نظر همکاران مستقر در بهداشت مرزی چندین برابر شده البته این نظارت‌ها برای مسافرانی که از مبدا پروازی میلان، پکن و عراق وارد کشور می‌شوند، بیشتر شده است.

سرپرست فرودگاه امام خمینی با بیان اینکه تاکنون هیچ مورد مشکوکی از سویه جدید کرونا در فرودگاه امام گزارش نشده، گفت: در حال حاضر شیوه نامه‌هایی که باید در هنگام ورود به کشور رعایت شود همان ماسک زدن، تزریق دو دز واکسن یا دارا بودن تست منفی ۷۲ ساعته پی. سی. آر است و هیچ دستورالعمل جدیدی به فرودگاه در این باره ابلاغ نشده است.