? برقراری سه پرواز هفتگی از تهران به مرکز استان لرستان

? برقراری سه پرواز هفتگی از تهران به مرکز استان لرستان

? در راستای افزایش پروازهای استانی و براساس برنامه زمستانی “هما”، روزهای شنبه‌، دوشنبه‌ و پنجشنبه‌ هر هفته، پرواز از مبدا تهران به خرم‌آباد برقرار گردیده است.

?به گزارش روابط‌‌عمومی”هما”، روزهای شنبه هر هفته، پرواز شماره ۳۲۱، ساعت ۹ و ۲۵ دقیقه، روزهای دوشنبه با همین شماره، ساعت ۱۰ و ۵۵ دقیقه و روزهای پنجشنبه، ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه، پرواز از فرودگاه مهرآباد تهران به مقصد خرم‌آباد انجام می‌پذیرد.