بازیافته

لزوم توجه به گردشگری به شرط احیای برجام

لزوم توجه به گردشگری به شرط احیای برجام
ایسنا/یزد گردشگری بخش مهمی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشورمان به ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی است ولی هنوز به طور مستقیم در معاهدات بین‌المللی حتی مذاکرات برجام جایگاهی ندارد و این در حالیست که به گفته یک کارشناس، به شرط احیای برجام و رفع تحریم‌ها باید به طور مستقیم به این بخش قابل توجه اقتصادی و فرهنگی کشور نیز توجه شود. تحریم‌های متعدد و خروج آمریکا از برجام مسائلی بود که از ابعاد مختلف اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد و اما گردشگری به عنوان یکی از ابعاد اقتصاد هر چند همواره در معرض کم لطفی بوده است اما از مهمترین بخش‌های اقتصادی بود که تاثیر پذیرفت. رکود چشمگیر گردشگری خصوصا پس از لغو...
Read More

کوهستان پارک پنجه علی بازیافته گردشگری عباس آباد

کوهستان پارک پنجه علی بازیافته گردشگری عباس آباد
بندرعباس-ایرنا-مرکز استان هرمزگان به دلایل مختلف از فقر مفرط اماکن تفریحی رنج می برد و به همین دلیل احیای کوهستان پارک پنجه علی در دل شهر را می توان بازیافتن نگینی گمشده در عرصه گردشگری شهری دانست. آنچه مدتیست به نام کوهستان پارک پنجه علی نامیده می شود در حقیقت زیارتگاهی به قدمت حدود ۲۰۰سال به همین نام است که در مسیر جاده قدیم بندرعباس به ایسین قرار دارد. در گذشته کاروان هایی که از ایسین و دزک و روستاهای شمالی بندرعباس عازم مرکز استان یا بالعکس بودند، در این مکان استراحت کرده و فرائض دینی خود را به جا می آوردند و یا برای ادای نذر به اینجا می آمدند. مردم بندرعباس هم برای سیزده بدر به این مکا...
Read More