زائران ایرانی

سازمان گردشگری عراق تنها مرجع برای ورود و خروج زائران و گردشگران به این کشور است

سازمان گردشگری عراق تنها مرجع برای ورود و خروج زائران و گردشگران به این کشور است
ایسنا/ براساس آخرین خبرهای بدست آمده، سازمان گردشگری عراق تنها مرجع برای ورود و خروج زائران و گردشگران به این کشور است. دفتر نخست وزیری عراق با ارسال بخشنامه ای به وزارت کشور این کشور، تنها مرجع ذی صلاح را که عهده دار مسئولیت ورود و خروج زائران و گردشگران خارجی به عراق است، سازمان گردشگری این کشور اعلام کرد. براساس این بخشنامه، درخواست ورود گروه های زیارتی و سیاحتی تنها به سازمان گردشگری زیرمجموعه وزارت فرهنگ عراق محول شده و فقط شرکتهای گردشگری مجاز و مورد تایید این سازمان می توانند برای ورود و خروج گروه های گردشگری و زیارتی اقدام کنند. همچنین در این بخشنامه آمد، این تصمیم برای جلوگیری از و...
Read More